ตัวอ่านบาร์โค้ด, ตัวยิงบาร์โค้ด, Barcode Scanner

จำหน่าย อุปกรณ์บาร์โค๊ด, เครื่องอ่านบาร์โค๊ดเครื่องอ่านบาร์โค๊ด, เครื่องยิงบาร์โค้ด, Barcode scanner


  • scanner barcode.jpg
    เครื่องอ่านบาร์โค้ด MOTOROLA รุ่น LS-2208 รายละเอียด สามารถสแกนได้ : 100 สแกน/วินาที สแกนมุมเอียง : +/- 30 องศา สแกนแนวราบ: +/- 65 องศา การสแกนมุมลาดเอียง (เฉียง) : +/- 30 องศา สาม...

  • YJ-3300-s.jpg
    YUJIE 3300 Barcode Scanner by Honeywell เครื่องอ่านบาร์โค้ด YouJie 3300 หัวอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ 1 เส้น สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้กำห...
Visitors: 52,627